Działania na rzecz usprawnienia postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych

PKPP Lewiatan kontynuuje działania zmierzające do usprawnienia egzekucji komorniczej i usprawnienia postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy treść listu wystosowanego w tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości.
List