Fundusze pomocowe na rozwój przedsiębiorstw -

Fundusze Europejskie wraz z Bankiem BPH 15 października br. rozpoczynają cykl e-spotkań dotyczących możliwości pozyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej na inwestycje. PKPP Lewiatan objęła patronat nad tym cyklem.

E-spotkania skierowane są do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Do udziału w projekcie zaproszono przedstawicieli Instytucji Wdrażających oraz Banku BPH, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące m.in. możliwości i zasad otrzymania dotacji unijnych na realizację projektów inwestycyjnych, oferty kredytowej na finansowanie przedsięwzięć objętych wsparciem pomocowym, zagadnień związanych z pomocą publiczną, sprawozdawczością, monitoringiem i kontrolą projektów dofinansowanych z Unii.

Udział w e-spotkaniach to okazja do bezpośredniego zadawania szczegółowych pytań Ekspertom i uzyskania na nie odpowiedzi. Zainteresowane osoby mogą wziać udział w e-spotkaniu po zalogowaniu się na stronie http://fundusze-europejskie.pl/espotkaniabph.php.

Najbliższe e-spotkanie odbędzie się 15 października br., w godzinach 12.30 – 14.00. Tematem spotkania będzie: „Innowacyjne przedsiębiorstwo - realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Na pytania uczestników e-spotkania odpowiadać będą Eksperci: Agnieszka Józefowicz – Krakowiak z Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Weronika Szczęsna, Bank BPH.

Patronat Honorowy nad cyklem objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

HARMONOGRAM e-spotkań:
15 października 2008 (środa), godz. 12.30 – 14.00 - Innowacyjne przedsiębiorstwo – realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE z PO Innowacyjna Gospodarka

EKSPERCI:
Agnieszka Józefowicz - Krakowiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Weronika Szczęsna, Bank BPH

22 października 2008 (środa), godz. 12.30 – 14.00 - Dotacje Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Programu Rozwój Obszaru Wiejskich 2007-2013

EKSPERCI:
Monika Kmiecik, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Katarzyna Romanowska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Weronika Szczęsna, Bank BPH

29 października 2008, (środa), godz. 12.30 – 14.00 - Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii - projekty realizowane w ramach IX i X Priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

EKSPERCI:
dr Lesław Janowicz, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej
Magdalena Mielczarska-Rogulska, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej
Weronika Szczęsna, Bank BPH

5 listopada 2008, (środa), godz. 12.30 – 14.00 - Możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskich na inwestycje przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

EKSPERCI:
Katarzyna Dziuba-Kubicka, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych
Weronika Szczęsna, Bank BPH
Więcej informacji:
061/ 825 30 22
e-mail: malgorzata.burda@fundusze-europejskie.pl
www.fundusze-europejskie.pl