Fundusze unijne na ochronę środowiska dla samorządów, firm i instytucji

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców z sektora MSP oraz jednostek samorządu terytorialnego. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin: 28 października br.
Miejsce: Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres marta.galkowska@fundusze-europejskie.pl lub faxem na numer 61/825-30-47.

Konferencja odbywa się podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO.

TEMATYKA
Fundusze europejskie przeznaczone na ochronę środowiska w nowej perspektywie finansowej Unii 2007 - 2013 - PWB, Przemysław Kowalski, prezes
• Dotacje dla firm energetycznych - czy skorzystają firmy małe czy duże? - MAJCHRZAK BRANDT KOBESZKO, Fundusze Strukturalne Sp.j., Janusz Kobeszko, doradca
Program Life Plus - nowe perspektywy.- NFOŚiGW, Kierownik Wydziału ds. V osi POIiŚ i LIFE Andrzej Muter
• Bankowe wsparcie dla inwestycji proekologicznych jako uzupełnienie funduszy europejskich. - Bank Ochrony Środowiska, Anna Żyła - Główny Ekolog Banku, Zastępca Dyrektora Departamentu Projektów Ekologicznych.

http://www.fundusze-europejskie.pl/