Handel i inwestycje najważniejszymi tematami trzeciego posiedzenia okrągłego stołu Chiny-UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) oraz Chińska Rada Społeczno-Gospodarcza organizują wspólnie trzecie posiedzenie okrągłego stołu Chiny-UE. Odbędzie się ono w dniach 23–26 czerwca w Pekinie, pod wspólnym przewodnictwem Wanga Zhonyu, przewodniczącego Chińskiej Rady Społeczno-Gospodarczej i Dimitrisa Dimitriadisa, przewodniczącego EKES-u.

W 2007 r. odbyły się już dwa spotkania, na których wywiązała się otwarta i szczera dyskusja między 15 członkami EKES-u i ich chińskimi partnerami. Zgodnie z zaleceniami dziewiątego szczytu UE – Chiny (Helsinki, wrzesień 2006 r.) okrągły stół społeczeństwa obywatelskiego UE – Chiny został ustanowiony wspólnie przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i Chińską Radę Społeczno-Gospodarczą w czerwcu 2007 r. w Pekinie.

Porządek obrad trzeciego posiedzenia obejmuje dwa bloki tematyczne o pierwszorzędnym znaczeniu dla stosunków UE – Chiny: „handel i inwestycje” oraz „społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw”, które znajdą się w centrum debaty w związku z negocjacjami dotyczącymi nowej umowy o partnerstwie i współpracy.

Zorganizowano szereg innych spotkań w Pekinie, zarówno z udziałem przedsiębiorstw europejskich prowadzących działalność w Chinach, jak i przedsiębiorstw chińskich, Chińskiej Konfederacji Przedsiębiorstw oraz Stowarzyszenia Kobiet Przedsiębiorców. Przedsięwzięcie ma na celu zapoznanie się z ich poglądami, zwłaszcza w odniesieniu do problematycznych obecnie kwestii, takich jak prawa pracowników, dumping socjalny, prawa własności intelektualnej czy bariery w handlu.