Henryka Bochniarz na Unversite d’Ete MEDEF

Francuska federacja pracodawców MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) już po raz dziesiąty zorganizowała swoje doroczne spotkanie Université d'Eté. W tym roku wydarzenie to miało miejsce 27-29 sierpnia na terenie kampusu Politechniki Palaiseau w Paryżu. Jak co roku, każdy uniwersytet letni odbywa się pod starannie wybranym hasłem przewodnim, w tym roku było to „Voir en Grand – Think Big”. To ogromne wydarzenie, w którym uczestniczyło blisko 6000 osób, a akredytowanych było ponad 400 dziennikarzy.

W pierwszym dniu uniwersytetu po oficjalnym otwarciu wydarzenia przez króla Jordanii Abdallaha II oraz prezydent MEDEF-u Laurence Parisot odbyła się sesja otwierająca cykl dyskusji panelowych, do udziału w której zaproszona została Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan. Po raz pierwszy w historii letnich uniwersytetów MEDEF w dyskusjach wziął udział przedstawiciel polskiego biznesu. Henryka Bochniarz rozmawiała na temat przyszłości Europy, w panelu „L'Europe sera-t-elle une superpuissance? – Is Europe set to be superpower?”. Obok prezydent PKPP Lewiatan w panelu zaprezentowali swoje poglądy Hans-Gert Pottering, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Philippe Herzog, przewodniczący Confrontations Europe, John Vassalo prezydent AmCham EU, Jerôme Clément prezes ARTE oraz Tsutomi Higuchi, dyrektor generalny JETRO, japońskiej organizacji handlu zagranicznego.

Henryka Bochniarz była jedyną reprezentantką europejskich pracodawców zaproszoną do udziału w panelach. Swój głos w dyskusji poświęciła przyszłości Unii Europejskiej, podkreślając znaczenie strategii rozwoju integracji europejskiej dla nowych państw członkowskich. Podkreśliła optymizm z jakim odnoszą się do Unii Europejskiej obywatele nowych krajów i nadzieje jakie pokładają w Unii myśląc o rozwoju politycznym, ale przede wszystkim gospodarczym swoich państw. W ten sposób postrzegają Unię Europejską jako supermocarstwo. Według Henryki Bochniarz kluczem do dalszego rozwoju integracji jest wypracowanie odpowiedniej formuły konsensusu, który powinien być podstawową formą współdziałania 27 państw członkowskich. Unia zawsze będzie miała wielu liderów, a podstawą skutecznego funkcjonowania jest zdolność do zawierania konsensusu. Taki efektywny konsensus jest możliwy do osiągnięcia dzięki konstruktywnej dyskusji, otwarciu i zrozumieniu interesów i potrzeb państw członkowskich.

Więcej szczegółów o programie, tematach i uczestnikach znajdziecie Państwo w załączonym dokumencie oraz na stronie internetowej MEDEF: http://www.voir-en-grand.fr/programme.html