Inicjatywy ustawodawcze Komisji Przyjazne Państwo

Podsumowując działanie Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo Poseł Janusz Palikot wystosował list do członków PKPP Lewiatan, dziękując im za zaangażowanie w prace komisji. W załączeniu prezentujemy pełną treść listu oraz wykaz inicjatyw ustawodawczych podjętych przez komisję.


List Janusza Palikota do członków PKPP Lewiatan

Inicjatywy Ustawodawcze Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”
Stan na dzień 4 lipca 2008 r.