Internal Market Scoreboard – państwa członkowskie robią postępy we wdrażaniu przepisów w obszarze wspólnego rynku

Zgodnie z najnowszym „Internal Market Scoreboard” opracowanym przez Komisję Europejską, odsetek dyrektyw z obszaru rynku wewnętrznego, które nie zostały terminowo wdrożone do prawa krajowego, zmniejszył się z 1,6% (w czerwcu 2007 r.) do średnio 1,2%. To najlepszy rezultat, który państwa członkowskie dotąd osiągnęły, podobnie było w grudniu 2006 r. Oznacza to, że średni procent niewdrożonych dyrektyw spadł po raz kolejny poniżej uzgodnionego przez szefów państw w 2001 r. tymczasowego celu wynoszącego 1,5%.

Państwa członkowskie są na najlepszej drodze do osiągnięcia do 2009 r. nowego celu wynoszącego 1%, który został uzgodniony w marcu 2007 r. 15 państw członkowskich ten cel osiągnęło już dziś. Przepisy z zakresu rynku wewnętrznego są jednak według Komisji zbyt często błędnie stosowane. Scoreboard wskazuje, że tylko dziesięciu państwom członkowskim udało się zmniejszyć liczbę wszczynanych przeciw nim postępowań w sprawie naruszenia przepisów.

Wdrażanie dyrektyw.

Najnowszy Scoreboard jest pierwszą tabelą, która przedstawia osiągnięcia Europy liczącej 27 państw członkowskich. Bułgaria i Rumunia zasługują na szczególną uwagę, ponieważ krajom tym udało się szybko wdrożyć większość dorobku prawnego w zakresie rynku wewnętrznego. Oba państwa członkowskie osiągnęły już cel wyznaczony na 2009 r., gdyż średni deficyt transpozycji wynosi w obu krajach 0,8%.
22 państwa członkowskie osiągnęły wynik poniżej celu 1,5%. To lepiej niż w grudniu 2006 r., kiedy 19 państwom członkowskim udało się osiągnąć cel 1,5%.

Na pierwszym miejscu znajduje się Słowacja i od osiągnięcia deficytu transpozycji na poziomie 0% dzieli ją tylko 9 dyrektyw. Tuż za nią – z 10 zaległymi dyrektywami – są Dania, Łotwa i Litwa. 4 państwa członkowskie: Holandia, Irlandia, Hiszpania i Włochy, pół roku temu znajdowały się nad magiczną poprzeczką 1,5%, teraz udało im się osiągnąć wyznaczony cel. Włochy, których deficyt transpozycji wynosi 1,3%, po raz pierwszy zeszły poniżej tymczasowego celu 1,5%. 12 państw członkowskich, a mianowicie Belgia, Niemcy, Estonia, Grecja, Francja, Irlandia, Włochy, Malta, Holandia, Austria, Słowenia i Słowacja, osiągnęło lub wyrównało swój najlepszy dotychczasowy rezultat, a 15 państw osiągnęło już przyszły cel wynoszący 1%. Wyznaczonego celu 1,5% nie udało się osiągnąć w Czechach, Luksemburgu, Portugalii, Polsce i Grecji. W Czechach odsetek niewdrożonych terminowo dyrektyw jest około trzy razy wyższy od średniej unijnej. W przypadku Polski deficyt transpozycji wynosi 1,7% co oznacza 27 niewdrożonych dyrektyw. Wyniki Portugalii, a w mniejszym stopniu również Grecji i Polski, są w wartościach bezwzględnych wciąż niezadowalające. W ostatnim półroczu Portugalia i Grecja dokonały jednak istotnych postępów.

Naruszenia przepisów.
Od czerwca 2007 r. 10 państwom członkowskim udało się zmniejszyć liczbę wszczynanych przeciw nim postępowań w sprawie naruszenia przepisów. W przypadku 11 państw odnotowano wzrost liczby takich postępowań. Wzrost ten jest jednak, jak ocenia Komisja Europejska, niewielki i wynosi od 1 (Austria i Litwa) do 7 spraw (Niemcy i Malta). W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Włochom udało się zmniejszyć liczbę spraw związanych z naruszeniem przepisów o 19, jednak nadal są one tym krajem, przeciw któremu prowadzi się ich najwięcej. Na drugim miejscu jest Cypr, który zmniejszył liczbę postępowań w sprawie naruszenia przepisów o 9. Polska ma otwartych 55 spraw o naruszenie, a średnia unijna wynosi 49. W rozbiciu na sektory najwięcej spraw dotyczy ochrony środowiska (22%), podatków i unii celnej (17%), energii i transportu (12%) oraz zatrudnienia (10%).

Pełna treść najnowszego „Internal Market Scoreboard” znajduje się na stronie www