Konferencja: Czy kryzys na rynkach finansowych zagraża polskiej gospodarce?

Zapraszamy na konferencję 10 października. Diagnozy skutków kryzysu finansowego dla polskiej gospodarki są często rozbieżne: od zapewnień, że nic złego się nie stanie do czarnych scenariuszy, że recesja w Ameryce i w Europie Zachodniej pociągnie w dół i polską gospodarkę.

Jedno jest pewne – kryzys w świecie finansów nie jest tylko zjawiskiem medialnym, jest faktem. Wymaga szybkich programów interwencyjnych, scenariuszy działań zależnych od ostatecznych rozmiarów kryzysu, ale także nowego spojrzenia na kwestie regulacyjne, możliwości przeciwdziałania kryzysom w gospodarce globalnej, roli państw i instytucji ponadnarodowych. Wymaga też rekomendacji dla naszych firm – czy i co powinny zrobić, by obronić się przed skutkami kryzysu, czy powinny modyfikować dotychczasowe strategie rozwoju.

W tej debacie nie może zabraknąć głosu przedsiębiorców. Stąd nasza konferencja, organizowana w trybie nadzwyczajnym. Zapraszam więc do dyskusji licząc na poważną i jakże potrzebną debatę.

PROGRAM

10.30 Rejestracja, poranna kawa

11.00 Otwarcie konferencji
Henryka Bochniarz – PKPP Lewiatan

Wprowadzenie
Jan Vincent-Rostowski – Minister Finansów

11.30 Panel ekspertów: Od diagnozy do rekomendacji

Moderator: Jan Krzysztof Bielecki – Bank Pekao SA
Uczestnicy:
Mirosław Gronicki – Goldman Sachs , Maciej Krzak – PKPP Lewiatan, Leszek Zienkowski – PAN, Małgorzata Krzysztoszek – PKPP Lewiatan, Wiktor Askanas

12:30 Przerwa kawowa

13.00 Panel regulatorów: Ocena skutków kryzysu i niezbędne kroki z perspektywy regulatorów rynku

Moderator: Jacek Socha – PricewaterhouseCoopers
Uczestnicy:
Lesław Gajek – Komisja Nadzoru Finansowego, Ludwik Sobolewski – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Wojciech Kwaśniak – NBP, Zofia Barbara Liberda – GUS, Beata Stelmach – SEG, Małgorzata Zaleska – BFG

14.00 Panel przedsiębiorców: Jak kryzys na rynkach finansowych wpływa na realną gospodarkę

Moderator: Henryka Bochniarz – PKPP Lewiatan
Uczestnicy:
Sławomir S. Sikora – Citi Handlowy, Enrico Pavoni – Fiat Polska, Francois Colombie – Auchan Polska, Paweł Smoleń – Vattenfall Heat Poland, Zygmunt Kostkiewicz – Commercial Union Polska, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz – GESSEL, Andrzej Krzemiński – EFL

15.00 Podsumowanie konferencji

Karta zgłoszeniowa