Lewiatan zaapelował do Marszałka Sejmu w sprawie Komisji Gospodarki

PKPP Lewiatan przesłała na ręce Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejm list wyrażający protest przeciwko decyzji pana Wojciecha Jasińskiego - Przewodniczącego Komisji Gospodarki uniemożliwiającej uczestniczenie przedstawicieli organizacji społecznych, w tym organizacji pracodawców, w posiedzeniach Komisji Gospodarki bieżącej kadencji.

PKPP Lewiatan ze zdumieniem przyjęła informację o decyzji pana Wojciecha Jasińskiego - Przewodniczącego Komisji Gospodarki uniemożliwiającej uczestniczenie przedstawicieli organizacji społecznych, w tym organizacji pracodawców, w posiedzeniach Komisji Gospodarki bieżącej kadencji.

Decyzja ta jest o tyle niezrozumiała, że we wszystkich dotychczas kadencjach Sejmu prace, zarówno samej Komisji Gospodarki jak i powoływanych przez nią podkomisji, były zawsze otwarte dla środowiska przedsiębiorców, których wiedza i doświadczenie wielokrotnie pomagały w tworzeniu wysokiej jakości prawa gospodarczego.

Pozbawienie środowiska przedsiębiorców możliwości uczestniczenia w pracach Komisji Gospodarki jest w naszym przekonaniu decyzją nieuzasadnioną i obniżającą rangę tej instytucji.

Praca nad prawem gospodarczym wyłącznie w zamkniętym gronie posłów i przedstawicieli administracji rządowej bez wątpienia obniży poziom zaufania przedsiębiorców do organów państwa.

Kopię listu przesłaliśmy także do Wicepremiera Waldemara Pawlaka.

List do Marszałka Sejmu.