MAREK SOWA CZŁONKIEM EUROPEJSKIEGO FORUM ŁADU KORPORACYJNEGO

Prezes Agory, Wiceprezydent PKPP Lewiatan został wybrany w skład Europejskiego Forum Ładu Korporacyjnego. Forum działa od roku 2004 jako ciało doradcze Komisji Europejskiej. Jego rolą jest wyłanianie i definiowanie najlepszych praktyk obowiązujących w państwach Unii Europejskiej w celu stworzenia spójnego systemu wysokiego standardu ładu korporacyjnego dla wszystkich państw członkowskich.

W skład Forum powoływanych jest 15 ekspertów reprezentujących kraje członkowskie, których doświadczenie i wiedza dotyczące ładu korporacyjnego są wysoko oceniane na szczeblu europejskim.

Marek Sowa jest jedynym przedstawicielem Polski w Europejskim Forum Ładu Korporacyjnego. Rekomendację do tego grona otrzymał od BUSINESSEUROPE i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Piastuje również stanowisko prezesa Związku Pracodawców Prywatnych Mediów i członka zarządu PKPP Lewiatan. Jest wieloletnim członkiem zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej i członkiem European Cable Communications Association w Brukseli. Zasiada też w radzie dyrektorów American Chamber of Commerce in Poland.