Mario Sepi nowym Prezydentem EKES

22 października 2008 roku Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wybrał nową prezydencję na kadencję 2008-2010. Nowym Prezydentem został Mario Sepi (Włochy) z grupy pracobiorców EKES. Równocześnie wybranych zostało dwóch wiceprezydentów : Irini Pari (Grecja) z grupy pracodawców Komitetu, która odpowiedzialna będzie za komunikację oraz Sepio Kallio (Finlandia) z grupy interesów różnych EKES, odpowiedzialny będzie za kwestie budżetowe.

Za kluczowy temat swojej kadencji obrał Mario Sepi „prawa i solidarność mające przewodzić globalizacji”. Sepi, który członkiem Komitetu został już w 1995 roku ma bogate doświadczenie jako aktywny związkowiec, zarówno we Włoszech jak i na szczeblu europejskim. Jego kluczowe opinie dla Komitetu dotyczyły trendów, struktur i mechanizmów instytucjonalnych międzynarodowych rynków kapitałowych. Zajmował się opiniowaniem strategii współzawodnictwa, europejskiej strategii przemysłowej, unii monetarnej i Strategii Lizbońskiej. Do priorytetów jego prezydencji należeć będą nowa Strategia Lizbońska po 2010 roku oraz zapewnianie reguł nowego Traktatu Europejskiego, który wnosi więcej praw i udziału dla społeczeństwa obywatelskiego. Głównym elementem programu Sepi’ego jest konsolidacja Europejskiego modelu socjalnego również jako instrumentu konkurencyjności.

Pari jest członkiem EKES od 1998 roku. Jest ona byłym wiceprezydentem grupy pracodawców Komitetu i byłym członkiem Sekcji Społecznej Komitetu, zawsze wspierająca integrację europejską i konsensus budowy. Pani Pari jest Stałym Delegatem Greckiej Federacji Przedsiębiorstw w Brukseli od 1995 roku oraz członkiem Komitetu Europejskiego Dialogu Społecznego. Jest mężatką i ma dwójkę dzieci. Studiowała Nauki Polityczne oraz Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Panteon w Atenach oraz Europeistykę w Instytucie d’Etudes Européennes na ULB w Brukseli.

Kallio jest członkiem EKES od 1995 roku. Jest prezydentem Grupy Rolniczej Komitetu. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Studiował ekonomię rolniczą na Uniwersytecie Helsińskim.

EKES działa w trzech grupach: pracodawców, pracobiorców i interesów różnych. Prezydent wybierany jest (z jednej z grup) na okres dwóch lat. Wiceprezydenci wybierani są z dwóch pozostałych grup.

Źródło: www.eesc.europa.eu