Nagroda Państwowej Inspekcji Pracy dla pracownika Vattenfall Heat Poland

21 października br. główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając wręczył nagrody im. Haliny Krahelskiej za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy. W uroczystości uczestniczyli marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, wicemarszałek Sejmu RP Stefan Niesiołowski oraz członkowie Rady Ochrony Pracy z przewodniczącą poseł Izabelą Katarzyną Mrzygłocką.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest od 1989 r. przez głównego inspektora pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, jego popularyzacji, a także projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy. Upamiętnia postać aktywnej działaczki niepodległościowej, wieloletniego inspektora pracy, w tym również zastępcy głównego inspektora w II Rzeczypospolitej, autorki wielu opracowań dotyczących ochrony pracy, zamordowanej przez hitlerowców w KL Ravensbrück. Jest wyrazem uznania dla niezwykłej osobowości inspektor Haliny Krahelskiej, która służyła sprawie ochrony pracy w okresie międzywojennym. Dotychczas nagrodę otrzymało ponad 120 osób.
Nagrode otrzymał m.in. Marek Szularz, przez całe życie zawodowe związany ze stołecznymi zakładami energetycznymi. Pracował m.in. w elektrociepłowniach: „Siekierki”, „Żerań” i „Pruszków”, gdzie kierował zespołami i odpowiadał za produkcję. Obecnie zatrudniony jest on na stanowisku dyrektora Zakładu Źródeł Lokalnych w Vattenfall Heat Poland S.A. Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w energetyce, z uwagi na specyficzne dla tej branży zagrożenia, były mu zawsze bliskie. Od 1994 Marek Szularz jest przewodniczącym Zespołu ds. bhp przy Polskim Towarzystwie Elektrociepłowni Zawodowych. Kierując zespołem, zintegrował środowisko inspektorów bhp w elektrowniach i elektrociepłowniach całej Polski, co umożliwiło wprowadzenie mechanizmów wzajemnego informowania i profilaktyki wypadkowej. Wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Energetyki oraz dyplomem Państwowej Inspekcji Pracy za osiągnięcia w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Marszałek Bronisław Komorowski, gratulując wyróżnionym nagrody, życzył jej laureatom wytrwałości „w ich mądrej, dobrej pracy, bez której nie będzie ani Polski szczęśliwszej, ani bogatszej”. Zwrócił uwagę na ogromne zasługi Haliny Krahelskiej dla niepodległości Polski. Stwierdził, że nagroda głównego inspektora pracy poprzez jej patronkę lokuje się bardzo blisko polskich marzeń o szklanych domach Żeromskiego. - Marzeń, aby Polska niepodległa, demokratyczna, z trudem wywalczona, była nie tylko piękna i kochana, ale także rozwijała się mając na względzie dobro każdego jej obywatela.
Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając podkreślił, że w gronie laureatów znajdują się osoby o niekwestionowanej pozycji w świecie ludzi nauki i ochrony pracy, twórcy prawa, wybitne postaci naszego życia parlamentarnego, kreatorzy nowoczesnej myśli inżynieryjno-technicznej, przedstawiciele instytucji państwowych, osoby, dla których służba w imię godności i poszanowania ludzkiej pracy jest trwałą wartością i nadaje głęboki sens zawodowej aktywności.