Nowy zespół roboczy Rady Podatkowej

2 września 2008 r. w ramach Rady Podatkowej PKPP Lewiatan utworzono Zespół do spraw monitorowania orzecznictwa organów podatkowych i przestrzegania przez nie procedur administracyjnych. Celem zespołu jest sygnalizowanie opinii publicznej oraz Ministrowi Finansów przypadków powstania rażących rozbieżności interpretacyjnych lub gdy stosowanie prawa wymaga wydania interpretacji ogólnej. Zespół ma też monitorować przewlekłość postępowania podatkowego oraz naruszanie praw podatnika.

Zespół będzie spotykał się cyklicznie, raz na kwartał. W sprawach ważnych będzie występował do Ministerstwa Finansów, spotykał się z urzędnikami oraz przekazywał informacje opinii publicznej. Raz do roku zespół podsumowywać będzie swe spostrzeżenia oraz działania zmierzające do wyeliminowania niekorzystnych zjawisk w prawie podatkowym.

Zespół będzie pracował pod przewodnictwem Tomasza Misiaka, managera w PricewaterhouseCoopers. Jest on absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, karierę zawodową rozpoczynał w Izbie Skarbowej w Warszawie. Był młodszym managerem w PricewaterhouseCoopers w dziale podatkowym, później przez10 lat był kierownikiem ds. podatków w Grupie Żywiec, a w międzyczasie uczestniczył w pracach grupy podatkowej w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”. Od 1 lipca 2008r. ponownie pracuje w PricewaterhouseCoopers.