Opinia PKPP Lewiatan do projektu zmian w Kodeksie pracy

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk senacki 165)

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan popiera zmiany zaproponowane w przedłożonej nowelizacji Kodeksu pracy. Głównymi postulatami, z jakimi zawsze występujemy, są: walka z biurokracją, zwiększenie elastyczności zatrudnienia, obniżenie kosztów pracy. Należy dążyć do upraszczania przepisów, aby ułatwiać prowadzenie działalności i stwarzać warunki sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy.

Treść opinii.