Pakiet zdrowotny w parlamencie

Zakończyły się prace parlamentu nad tzw. pakietem zdrowotnym. Po wprowadzeniu istotnych poprawek do projektu, przyjęta została jego ostateczna wersja. Kolejny krok w tej sprawie należy do Prezydenta.


4 listopada sejmowa Komisja Zdrowia zajmowała się poprawkami senackimi do pakietu zdrowotnego, w skład którego wchodzą ustawy:

- o akredytacji w ochronie zdrowia,
- o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia,
- o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta,
- o zakładach opieki zdrowotnej,
- o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej,
- przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia.

Senatorowie zgłosili szereg poprawek do ww. ustaw. Znacząca część miała charakter porządkujący i doprecyzowujący. Były również poprawki merytoryczne, w tym. m.in. poprawka do ustawy – przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia, która skutkuje tym, że spółka przekształcona z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie będzie właścicielem nieruchomości lecz będzie mogła ją dzierżawić. Poza tym poprawki senackie wprowadzają penalizację nielegalnie organizowanych strajków, co skutkować ma polepszeniem sytuacji pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta będzie miał możliwość nałożyć na organizatorów nielegalnego strajku karę pieniężną w wysokości do 500 tys. zł. Rozwiązanie to ma przeciwdziałać wymuszaniu ewakuacji chorych ze szpitali ze względu na brak możliwości zagwarantowania im przez szpital opieki gdy podejmowana jest nielegalna akcja protestacyjna.

Sejmowa Komisja Zdrowia bardzo szybko zdecydowała o rekomendacjach do zgłoszonych przez Senat poprawek. 6 listopada prace również przebiegały bardzo sprawnie. Teraz decyzja o dalszych losach pakietu leży w rękach Prezydenta.