Piąta Gala Nagród Lewiatana

Już po raz piąty Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przyznała Nagrody Lewiatana. 26 maja 2008 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie podczas uroczystej gali odbyła się ceremonia ich wręczenia.

W 2004 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan podjęła tradycje przedwojennego Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów LEWIATAN. Jego założycielem był Andrzej Wierzbicki, czołowy reprezentant i rzecznik kół gospodarczych Polski międzywojennej.
Jego imieniem nazwaliśmy coroczną Nagrodę Lewiatana, która przyznajemy wyróżniającemu się przedsiębiorcy. Druga z naszych nagród upamiętnia wybitnego polityka okresu międzywojennego Władysława Grabskiego. Obaj patroni wnieśli do naszej historii nowożytnej pragmatyzm i skuteczność ekonomiczną, czego i dziś Polska potrzebuje najbardziej.

Decyzją Kapituły w składzie: Grażyna Gęsicka, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jerzy Hausner, Solange i Krzysztof Olszewscy, Krzysztof Pawiński, Wiesław Rozłucki, Jacek Socha, Piotr Soyka, Andrzej Zoll oraz Henryka Bochniarz jako przewodnicząca, Nagrody Lewiatana 2008 otrzymali:
• im. Andrzeja Wierzbickiego – Pan Adam Góral, właściciel i prezes firmy Asseco Poland SA, za zbudowanie firmy będącej liderem na rynku, a zarazem wzorcem dobrych praktyk zarządzania, za otwartość i odwagę w realizowaniu wizji biznesowych oraz za działalność społeczną wspierającą rozwój kultury, sztuki i sportu.
• im. Władysława Grabskiego – Pan Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były Premier RP, za aktywną działalność w Parlamencie Europejskim na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz za skuteczne i pozytywne budowanie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Zarząd PKPP Lewiatan przyznał też Nagrody Specjalne, które otrzymali:
Pan Marek Edelman - za dawanie nam przykładu prawości i odwagi, szlachetności i rozumu, za lekcję, jak zachować godność w najtrudniejszych momentach i iść przez życie czyniąc dobro, za aktywny, głęboko humanistyczny stosunek do spraw współczesnego świata.
Pani Barbara Skarga - za wykazywaną przez całe życie troskę o godność człowieka jako podstawową wartość demokracji, za intelektualną odwagę i przenikliwość oraz za jej wspaniały wkład w europejską humanistykę i kulturę.

Nagrody wręczali: Henryka Bochniarz - Prezydent PKPP Lewiatan, Henryk Orfinger - Przewodniczący Rady Głównej PKPP Lewiatan, Sławomir S.Sikora - Wiceprezydent PKPP Lewiatan, Prezes Zarządu Citi Handlowy - Partnera Strategicznego Gali.

W trakcie Gali Nagród odbyła się debata „Przeszłość dla przyszłości” z udziałem Henryki Bochniarz, Michała Boniego, Marka Edelmana, Sławomira S. Sikory, Barbary Skargi i Magdaleny Środy.
Wieczór uświetnił koncert światowej sławy zespołu The Klezmatics.

Partnerem Strategicznym Gali Nagród Lewiatana był Citi Handlowy, a wyłącznymi patronami medialnymi TVN24 i TVN CNBC Biznes.

Zdjęcia z gali:

Adam Góral


Jerzy Buzek


Barbara Skarga


Marek Edelman

Więcej zdjęć tutaj.

Dotychczasowi laureaci Nagród Lewiatana:

2004
im. Andrzeja Wierzbickiego – Adam i Jerzy Krzanowscy, właściciele firmy Nowy Styl z Krosna, za zbudowanie i prowadzenie nowoczesnej firmy oraz nadanie nowego stylu polskiej przedsiębiorczości.
im. Władysława Grabskiego – Leszek Balcerowicz, za wkład w budowę gospodarki rynkowej w Polsce.

2005
Im. Andrzeja Wierzbickiego - Piotr Soyka, Prezes Zarządu Gdańskiej Stoczni Remontowej, za stworzenie wizji i konsekwentne prowadzenie nowoczesnej firmy, która znalazła się w gronie liderów światowego rynku remontu statków.
Im. Władysława Grabskiego - Jerzy Hausner, za skuteczne obniżenie podatku od działalności gospodarczej, za przywrócenie firmom w Polsce nadziei na więcej swobody i uwolnienie od biurokracji.
Nagrodę Specjalną przyznawana od tego roku przez Zarząd PKPP Lewiatan otrzymał też Lech Wałęsa, w uznaniu jego ogromnych zasług dla III Rzeczypospolitej.

2006
• Im. Andrzeja Wierzbickiego – Piotr Pawiński, Prezes Zarządu Maspex Wadowice, za współstworzenie od podstaw silnej europejskiej korporacji.
• Im. Władysława Grabskiego – Dalia Grybauskaite, Komisarz ds. Programowania i Budżetu UE, za życzliwość oraz zrozumienie i wsparcie polskich interesów w Unii.
Nagrody Specjalne otrzymali Wiesław Rozłucki i Jacek Socha. Zarząd PKPP Lewiatan docenił ich wkład w kształtowanie nowoczesnych mechanizmów rynkowych i giełdy papierów wartościowych.

2007
• im. Andrzeja Wierzbickiego - Solange i Krzysztof Olszewscy, za wizję, odwagę i konsekwencję w budowaniu nowoczesnej firmy.
• im. Władysława Grabskiego - Grażyna Gęsicka, za efektywną pomoc polskim przedsiębiorcom w ich staraniach o lepsze wykorzystanie funduszy unijnych.
Nagrodami Specjalnymi Lewiatana Zarząd Konfederacji uhonorował:
• Danutę Hübner, za wielką pracę dla wspólnej sprawy, jaką jest integracja europejska oraz miejsce Polski w Unii Europejskiej
• Władysława Bartoszewskiego, za jego publiczną służbę Polsce i demokracji
• Tadeusza Mazowieckiego, za konsekwentne działania na rzecz ustanowienia w Polsce standardów demokratycznego państwa prawnego, europejskiej kultury politycznej i dialogu obywatelskiego.


List Marszałka Sejmu RP do uczestników Gali

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 26 maja 2008 r.