PKPP Lewiatan partnerem nowego miesięcznika społeczno-politycznego

Konfederacja została partnerem niezależnego miesięcznika społeczno-politycznego „Liberté!”, ukazującego się od czerwca 2008 roku w Internecie (www.liberte.pl). Prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz została członkiem Rady programowej pisma.

„Liberté! – Głos wolny wolność ubezpieczający” to pismo, w którym można przeczytać teksty, poruszające m.in. następujące obszary:
  • * Krytyczna refleksja nad rzeczywistością, sceptycyzm wobec wszelkich ideologii. Dystans i ironia, także do samych siebie.
  • * Wolność jako nadrzędna zasada polityki. Wolność jednostki wobec drugiego człowieka, wobec społeczeństwa i wobec państwa.
  • * Antypopulizm, rozumiany jako merytoryczne, pozbawione demagogii podejście do spraw publicznych.
  • * Kapitalizm będący najskuteczniejszym sposobem pomnażania bogactwa, alokacji zasobów i dostarczania bodźców do działania. Nie czynimy z niego jednak religii i tam gdzie dostrzeżemy jego niedomagania będziemy o nich mówić otwarcie.
  • * Odwaga głoszenia idei niepopularnych, które uważamy za słuszne. Wolimy przekonywać do własnych poglądów (i dawać się przekonać, o ile argumenty będą dobre) niż kierować się słupkami poparcia czy oglądalności.
  • * Elitarność, rozumiana jako niechęć to schlebiania gustom większości. Stawianie pytań o zadania współczesnych elit intelektualnych i politycznych.
  • * Europejski i globalny punkt widzenia na sprawy Polski, wyjście z zaścianka, w którym tkwi nasza polityka i w dużym stopniu niestety opinia publiczna.
  • * Debata o najważniejszych wyzwaniach i problemach współczesnej cywilizacji.
  • * Otwartość na rozmówcę, walka na argumenty, a nie ad personam.
Do Rady Patronackiej „Liberté!” weszli – obok Henryki Bochniarz – Witold Gadomski, Szymon Gutkowski, prof. Jan Hartman, Andrzej Jonas, prof. Ireneusz Krzemiński, Janusz Lewandowski, Andrzej Olechowski, Włodzimierz A. Rostocki, prof. Wojciech Sadurski, Tadeusz Syryjczyk, prof. Jerzy Szacki, Adam Szostkiewicz, prof. Paweł Śpiewak, prof. Jan Winiecki.

Pismo na razie ukazuje się w Internecie – jeżeli jednak zostanie dobrze przyjęte przez czytelników rozważana jest opcja wydawania do również w formie drukowanej.

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków PKPP Lewiatan do lektury miesięcznika „Liberté! – Głos wolny wolność ubezpieczający” pod adresem www.liberte.pl.