Po konferencji Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

23 września w Bibliotece Narodowej odbyła się Konferencja Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego pt. „Szanse i zagrożenia rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego w zjednoczonej Europie”.

Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Leków Generycznych (EGA) Greg Perry w swoim wystąpieniu podkreślił, iż leki generyczne odgrywają bardzo ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Pozwalają na obniżenie kosztów leczenia przy zachowaniu podobnych efektów leczenia. Zwrócił również uwagę na to, że im większa jest konkurencja na rynku leków, tym ceny leków są niższe, a więc farmakoterapia jest bardziej dostępna dla pacjentów.

W prezentacjach podkreślano, iż polski rynek leków charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem – na rynku funkcjonuje około 47 producentów leków. Nie ma na nim tzw. „dużych graczy”, mimo iż polski rynek leków jest jednym z większych. Z badań międzynarodowych wynika również, iż ceny leków w Polsce należą do jednych z niższych w Europie.

Znacząca część konferencji poświęcona była omówieniu postępów w pracach legislacyjnych z zakresu polityki lekowej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o opracowywanych projektach legislacyjnych a także, o planach Ministerstwa w tym zakresie. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziła informacja o propozycji wprowadzenia zmiany w ustawie Prawo Farmaceutyczne - propozycji wprowadzenia stałych cen producenta i importera na leki oraz stałych marż hurtowni i aptek. Artur Fałek – Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia – poinformował również o tym, że podjęte zostaną prace nad przewodnikiem terapeutycznym, który wspierać będzie lekarzy w ordynacji leków. Z nim powiązany ma być system monitoringu ordynacji lekarskiej. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – Konstanty Radziwiłł – poparł tę inicjatywę i podkreślił, że środowisko lekarskie ją popiera i chce zaangażować się w prace nad tym przewodnikiem.

Zakończeniem konferencji była dyskusja, w której Wojciech Kuźmierkiewicz Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego poruszył problem sprzeczności z Konstytucją RP kryterium ustalania ceny urzędowej leku generycznego stosowanego przez Ministerstwo Zdrowia. W dyskusji przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego skrytykowali również niektóre zapisy zawarte w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych.