Praca w Radzie Unii Europejskiej

Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej ogłosił nabór kandydatów na następujące stanowiska (grupa zaszeregowania AD 9):

- Ekspert ds. Finansowych
- Księgowy

Termin nadsyłania zgłoszeń na powyższe stanowiska upływa w dniu 19 grudnia 2008 r.
Szczegóły dotyczące naboru na ww. stanowiska, opisy stanowisk oraz wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci zawarte są w ogłoszeniach.