Projekt budżetu 2009

9 września Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej, przedłożony przez Ministerstwo Finansów. Zakłada on deficyt nieprzekraczający 18,2 mld zł, wzrost zatrudnienia w gospodarce o 2 proc., dynamikę PKB na poziomie 4,8 proc., a inflację - 2,9 proc.

Poniżej przedstawiamy przedłożony projekt wraz z uzasadnieniem.

Projekt ustawy budżetowej
Załączniki do projektu
Uzasadnienie
Uzasadnienie w układzie zadaniowym