Projekt ustawy o nadzorze nad systemem ubezpieczenia zdrowotnego

PKPP Lewiatan zwraca się do członków z prośbą o nadsyłanie uwag i opinii na temat projektu ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Projekt ten przewiduje podwyższenie od 2010 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne z 9% do 10% podstawy wymiaru uzasadniając to koniecznością zwiększenia przychodów instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przewiduje również podział Narodowego Funduszu Zdrowia na kilka mniejszych instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a także wejście na rynek ubezpieczeń zdrowotnych niepublicznych ubezpieczycieli. Projekt wprowadza również Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, którego celem będzie nadzór i kontrola instytucji ubezpieczeniowych.

Wszelkie uwagi do powyższej ustawy prosimy zgłaszać drogą mailową na adres: mzakolski@pkpplewiatan.pl do 17 sierpnia br.

Projekt ustawy.