Rekomendacje biznesu

Przedstawiamy Państwu pakiet rekomendacji PKPP Lewiatan wypracowanych m.in. w trakcie konferencji nt. kryzysu finansowego 10 października. Dokument ten został przesłany przedstawicielom rządu, partnerom społecznym, instytucjom regulującym rynek finansowy i klubom parlamentarnym. Mamy nadzieję, że rekomendacje i postulaty biznesu zostaną wzięte pod uwagę w trakcie spotkania Rady Gabinetowej.

Pakiet rekomendacji