Spotkanie 3 września 2008

Zaproszenie

Projekt zmiany ustawy o systemie oświaty

Projekt rozporządzenia MEN - szczegółowe kwalifikacje nauczycieli

Projekt rozporządzenia MEN - załącznik

Projekt rozporządzenia MEN - uzasadnienie