Spotkanie Rady Rynku Pracy z OECD

30 września br. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Zespołu ds. edukacji przy Radzie Rynku Pracy PKPP Lewiatan z delegacją ekspertów Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD).

Tematyka spotkania dotyczyła oceny przyczyn bezrobocia młodych ludzi, dopasowania kwalifikacji młodych ludzi do potrzeb pracodawców, oceny poziomu kształcenia zawodowego w Polsce z punktu widzenia pracodawców i możliwości jego modernizacji, a także szans i barier we współpracy szkół zawodowych z firmami oraz kwestii szkolenia młodych pracowników z perspektywy dotychczasowych doświadczeń przedsiębiorstw zrzeszonych w PKPP Lewiatan.

Przedstawiciele Zespołu ds. edukacji przy Radzie Rynku Pracy PKPP Lewiatan zaprezentowali pomysły na poprawę sytuacji szkolnictwa zawodowego w Polsce i zwiększania kompetencji pracowników.