Spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy

11 września 2008 r. odbyło się spotkanie Henryki Bochniarz z Tadeuszem Zającem, Głównym Inspektorem Pracy. Przedmiotem spotkania było omówienie dalszej współpracy, wzajemnych oczekiwań i postulatów, mogących wpłynąć na poprawę przestrzegania prawa i ochrony pracowników w miejscu pracy.

Ze strony pracodawców zostały zaprezentowane główne problemy związane z kontrolami (wysokość kar), interpretacją regulacji prawnych (niejasność przepisów, brak jednolitych stanowisk), prewencją (poradnictwo, szkolenia). Ponadto zwrócono uwagę na rolę i zakres działania Rady Ochrony Pracy, a także przygotowanie inspektorów do wyzwań i wymagań współczesnej gospodarki. Mając na uwadze realizację wspólnych celów, zadeklarowano dalszą, efektywną współpracę między PIP i PKPP Lewiatan.

Zakres zaprezentowanych postulatów