Sprzedawcy sprzętu elektronicznego zagrożeni. Szkodliwa propozycja rządu.

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w ramach prac nad rządowym projektem proponuje nałożenie nowego, bardzo kosztownego obowiązku na wszystkich sprzedawców sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Dotychczas regulacje te zostały wprowadzone jedynie w 2 krajach UE i przepisy unijne nie nakładają na państwa takiego obowiązku. Sejm zajmie się projektem już we wtorek 7 października.

Planowane jest wprowadzeniu obowiązku uwidaczniania w ramach ceny produktu kosztów gospodarki odpadami na każdej etykiecie cenowej i paragonie zakupu! Oznacza to, że od 1 stycznia 2009 roku każdy sklep będzie musiał wymienić wszystkie etykiety i przeprogramować systemy kasowe aby móc wprowadzić w ramach ceny nową kategorię (tak jak np. obecnie kwota podatku VAT). Niestety koszty gospodarki odpadami mogą być różne w zależności od dostawcy sprzętu, może się zatem okazać, że od nowego roku ten sam model jednego produktu może mieć kilka etykiet, jeżeli dostarczany jest do sklepu przez kilku dostawców. Rozporządzenie przewiduje bardzo wysokie kary (od 5000 zł do 2000000 zł).

Proponowane zmiany nie wpłyną w żaden sposób na poprawę stanu środowiska, a jedynie pogorszą warunki prowadzenia działalności gospodarczej, konkurencyjność naszych przedsiębiorców na rynkach UE oraz wywołają trudny do wyobrażenia chaos informacyjny wśród konsumentów.

Jak prowadzone w Sejmie działania w tej sprawie odnoszą się do obietnic rządu o 25% redukcji obciążeń administracyjnych do 2010 roku?

W śniadaniu udział wezmą:
1. Renata Juszkiewicz - Wiceprezes POHiD
1. Maria Andrzej Faliński - Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
2. Karol Stec - Ekspert Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
3. Bogumił Kłos - Auchan Polska, prawnik
4. Eksperci oragnizacji małego handlu (NRZHiU, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, Polska Izba Handlu)
5. Agata Drewniak - Ekspert PKPP Lewiatan


Śniadanie odbędzie się w poniedziałek 6 października 2008 roku o godz. 10.00
w siedzibie Sądu Arbitrażowego PKPP Lewiatan
ul. Flory 9 lok. 3 (róg ulic Flory i Bagatela)