TK o umowach na czas określony – ich wypowiedzenia nie wymaga uzasadnienia

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan z zadowoleniem przyjęła decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie umów na czas określony. To nie tylko dobra wiadomość dla przedsiębiorców, ale dla rynku pracy. Dziś, gdy wiele firm rozważa oszczędności, także te związane z zatrudnieniem, decyzja o usztywnieniu stosowania umów na czas określony mogłaby mieć negatywny wpływ na stan zatrudnienia.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, tym samym zachowana została różnica pomiędzy umową terminową a umową na czas nieokreślony, której wypowiedzenie wymaga uzasadnienia.

PKPP Lewiatan zwraca uwagę, że pracownik zatrudniony na czas określony ma wszystkie prawa wynikające z Kodeksu pracy, różnica dotyczy tylko sposobu rozwiązania umowy. Potrzeba zachowania elastyczności w zatrudnieniu, przy zagwarantowaniu wszelkich standardów prawa pracy jest uzasadniona potrzebami firm, zwłaszcza sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które muszą mieć możliwość łatwego dostosowywania stanu zatrudnienia do potrzeb firmy. Od tego zależy wzrost zatrudnienia i ograniczanie zjawiska szarej strefy.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
2 grudnia 2008 roku