Uczestnicy obrad okrągłego stołu UE – Chiny

Czwarte posiedzenie okrągłego stołu UE – Chiny odbyło się w dniach 6–7 listopada w Paryżu w siedzibie Rady Społeczno-Gospodarczej i Ekologicznej.

Obie delegacje – UE, którą kierował przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Mario Sepi, oraz chińska z wiceprzewodniczącym chińskiej Rady Społeczno-Gospodarczej Li Changjianem na czele – podjęły tematy odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (OSP), handlu i inwestycji oraz przemysłu surowców wtórnych.

Uczestnicy debaty przypomnieli, że OSP „opiera się na poszanowaniu oraz faktycznym i dynamicznym przestrzeganiu standardów pracy i podstawowych praw pracowniczych oraz na zasadach zrównoważonego rozwoju, a obejmuje także dobrowolne zobowiązania ze strony przedsiębiorstw wykraczające poza ramy normatywne”.

W odniesieniu do handlu i inwestycji położono nacisk na olbrzymie możliwości rozwoju dwustronnej wymiany handlowej oraz na konieczność szybkiego znalezienia przez obie strony rozwiązań obecnych kwestii spornych. Podkreślono również, że zagadnienia handlowe i gospodarcze należy podejmować przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii społecznych i ekologicznych.

Podczas debaty przewodniczący EKES-u Mario Sepi wyraził zaniepokojenie poważnymi skutkami kryzysu finansowego i gospodarczego oraz wezwał wspólnotę międzynarodową do zacieśnienia współpracy w dziedzinie finansów. Gaël de Maisonneuve, występujący w imieniu prezydencji francuskiej oraz ministra spraw zagranicznych Bernarda Kouchenra, podkreślił wagę prowadzonych w ramach okrągłego stołu przygotowań do szczytu UE – Chiny, który odbędzie się 1 grudnia br. Ambasador Chin we Francji, pan Kong Quan, również uznał znaczny wkład obrad prowadzonych w ramach okrągłego stołu w stosunki UE z Chinami.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie:
http://www.eesc.europa.eu/sections/rex/asia/china/index_en.asp?id=6140004rexen


Źródło: eesc.eu