Uroczysta Gala Rankingu Najbardziej Innowacyjnych Firm 2008

10 grudnia br. w siedzibie BRE Banku zostaną nagrodzone firmy, które zwyciężyły w tegorocznym Rankingu Najbardziej Innowacyjnych Firm "Kamerton 2008". Organizatorami Rankingu są BRE Bank w partnerstwie z PKPP Lewiatan, Dun & Bradstreet, Rzeczpospolitą i Manager Magazin.

W trakcie Gali zostanie ogłoszony Raport o innowacyjności polskiej gospodarki oraz Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm, podzielony na cztery kategorie: mikrofirmy (do 9 osób zatrudnionych), przedsiębiorstwa małe (10-49 zatrudnionych), przedsiębiorstwa średnie (50-249 osób) oraz przedsiębiorstwa duże (powyżej 249).

Nowością tegorocznej edycji będą podrankingi w poszczególnych kategoriach innowacyjności (innowacyjność produktowa, procesowa, organizacyjna oraz marketingowa), a także zestawienie wyróżniających się przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacyjne rozwiązania przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

Tegoroczne modyfikacje są wynikiem nowej metodologii badań. Przy jej opracowywaniu autorzy rankingu wspierali się Podręcznikiem z Oslo (Oslo Manual, 2005), który definiuje innowacje jako wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu (towaru lub usługi), marketingu oraz organizacji.