VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych 2008-2009

Organizatorem konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Współorganizatorami konkursu są: Urząd Miejski w Szczecinie, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Patronat nad konkursem sprawują: Zbigniew Włodkowski - Wiceminister Edukacji Narodowej, Grażyna Staniszewska – poseł Parlamentu Europejskiego i koordynator Programu Interkl@sa, Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Artur Gałęski. Patronat naukowy pełnią: Politechnika Szczecińska i Polskie Towarzystwo Informatyczne, patronat prasowy – "Kurier Szczeciński", a patronat medialny: Polskie Radio Szczecin, Portal Edukacyjny Interkl@sa, Głos Nauczycielski i Magazyn Komputerowy „Komputer Świat Ekspert”. Pracami Komitetu Honorowego kieruje prof. Włodzimierz Kiernożycki - rektor PS, przy wsparciu pracowników naukowych Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Konkurs, którego pierwszy etap (internetowy) rozpocznie się 5 stycznia 2009 roku, zyskuje coraz większą rangę, a tym samym przychylność wielu środowisk, którym nie są obce sprawy rozwoju polskiej młodzieży. Dla wszystkich zainteresowanych konkursem mamy dobre wiadomości. Sponsorzy ufundowali dla laureatów niezwykle cenne nagrody. Są wśród nich, między innymi, wysokiej klasy komputer przenośny, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, fachowa literatura. Nagrody dla laureatów ufundowały firmy pełniące rolę Sponsorów strategicznych: Microsoft, home.pl, G DATA Software, ProgMan Software, Multimedia Polska oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Pomoc finansową i wsparcie techniczne zapewnione zostało przez Urząd Miejski w Szczecinie (w tym również Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin). Ogromną frajdę sprawi zdobywcom trzech pierwszych miejsc i ich trzech nauczycielom pani Poseł Grażyna Staniszewska. Na jej zaproszenia cała szóstka wyjedzie na kilkudniową wycieczkę do Brukseli!

Do ścisłego finału zakwalifikuje się 32 uczniów z całej Polski (po dwóch z każdego województwa).W czasie pobytu w Szczecinie, finaliści rozwiążą test i zaprezentują swoje umiejętności pracy z komputerem. Spotkają się także z pracownikami naukowymi Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, wysłuchają wykładów i zwiedzą wydział. Wycieczka autokarem po Szczecinie pozwoli im, choć trochę, zapoznać się z Grodem Gryfa. W czasie, gdy finaliści będą zwiedzali Szczecin, ich nauczyciele wezmą udział w warsztatach informatycznych.

O konkursie można przeczytać na stronie IV LO www.lo4.szczecin.pl (w dziale Konkursy podany jest regulamin konkursu, zakres materiału, literatura, z której można korzystać przygotowując się do konkursu oraz galeria zdjęć z poprzednich konkursów informatycznych).