Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2009

10 września 2008 roku odbyło się Prezydium Komisji Trójstronnej ds. Społeczno- Gospodarczych oraz posiedzenie Plenarne Komisji. Celem posiedzenia było ustalenie wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia u przedsiębiorców.

Strona związkowa zaproponowała 15% wskaźnik wzrostu, przedsiębiorcy zaś wskaźnik 3,9% według wzoru inflacja 1. Rząd proponował wskaźnik na poziomie 8%. Strony nie osiągnęły porozumienia, co oznacza, że wysokość wskaźnika ustali Rada Ministrów.
W trakcie posiedzenia odbyła się też dyskusja nad stanem negocjacji w sprawie emerytur pomostowych. Strony ustaliły, licząc na zawarcie porozumienia, że do końca przyszłego tygodnia odbędą się jeszcze posiedzenia Zespołu w tej sprawie. Jednocześnie rząd zastrzegł sobie prawo do podejmowania działań legislacyjnych i skierowania projektu do parlamentu, tak aby możliwe było przyjęcie nowych regulacji przed 1 stycznia 2009 roku. Partnerzy społeczni otrzymali do zaopiniowania projekt ustawy budżetowej.