Zapraszamy do współpracy specjalistów prawa podatkowego

W związku z zamiarem wzmożenia aktywności w zakresie spraw legislacyjnych dotyczących podatków dochodowych Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaprasza federacje, związki pracodawców oraz pracodawców - członków PKPP Lewiatan do współpracy.

Zapraszamy federacje, związki pracodawców oraz pracodawców - członków PKPP Lewiatan do zgłaszania kandydatów na:

wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących) Grupy Roboczej CIT/PIT Rady Podatkowej

Od kandydatów oczekuje się bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, z orientacją co do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w kierowaniu i koordynowaniu zespołami eksperckimi. Powinni również za zgodą i wiedzą swoich pracodawców (mocodawców) dysponować czasem niezbędnym dla prowadzenia określonych spraw i projektów legislacyjnych realizowanych przez Grupę Roboczą CIT/PIT.

Kandydatów prosimy zgłaszać do dnia 22 lutego 2008 na adres mailowy riniewski@pkpplewiatan.pl wraz z krótką notką o kandydacie.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan poszukuje również kandydatów na członków do grup podatkowych Economic & Financial Affairs Committee. BUSINESSEUROPE to europejska organizacja pracodawców zaangażowana w proces legislacji europejskiej. W szczególności poszukiwani są kandydaci do następujących grup:

- Fiscal Affairs
- Green Taxation
- CCCBT task force


Zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przewodniczącym Rady Podatkowej na adres mailowy: riniewski@pkpplewiatan.pl