Dlaczego producenci wyrobów tytoniowych mają być pozbawieni prawa do używania ich znaków towarowych?

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan z niepokojem przyjęła informację o poparciu przez urzędników reprezentujących Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, na forum Unii Europejskiej, rozwiązań, które naszym zdaniem będą prowadzić w przyszłości do naruszenia praw przedsiębiorców do znaków towarowych.

Naszą obawę budzi poparcie dla propozycji pozbawienia firm produkujących wyroby tytoniowe prawa do używania ich znaków towarowych (tzw. plain packaging, czyli ujednolicone opakowania wszystkich wyrobów tytoniowych, bez względu na markę i producenta) oraz zakaz pokazywania wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży. Sytuacja taka miała miejsce podczas prac nad rekomendacjami „Środowisko wolne od dymu tytoniowego” („Council Recommendation „Smoke free environment”).

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan popiera działania korzystne dla zdrowia publicznego, jednak powinny to być rozwiązania przemyślane i zgodne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Pozbawienie przedsiębiorcy prawa do jego własności, jaką jest znak towarowy, jest rozwiązaniem skrajnym i w naszej ocenie nieakceptowalnym. Co więcej, może narazić Skarb Państwa na istotne finansowe konsekwencje w postaci wzmożonego obrotu nielegalnymi wyrobami oraz wypłaty odszkodowań za odebranie prawa do używania znaków towarowych międzynarodowych marek, których wartość jest wyceniana w miliardach dolarów.

Uważamy, iż stworzenie precedensu w postaci odebrania przedsiębiorcom z jednej branży, podstawowego prawa do używania znaku towarowego przy sprzedaży legalnego produktu będzie miało bardzo negatywny wpływ na wizerunek Polski w oczach potencjalnych inwestorów oraz innych przedsiębiorców.

Zwracamy się więc z apelem o podjęcie działań zmierzających do odrzucenia projektowanych rozwiązań. Z naszych informacji wynika, iż najbliższe decyzje w tej sprawie zostaną podjęte w dniu 6 października 2009 r. podczas spotkania w Brukseli urzędników ministerstw właściwych do spraw zdrowia, a następnie podczas spotkania ambasadorów stałych przedstawicielstw w Brukseli (COREPER).

Przedstawiona kwestia jest dla przedsiębiorców niezmiernie istotna i pilna, gdyż przyjęte rekomendacje w przyszłości zostaną przekształcone w wiążące przepisy, które Polska będzie zobowiązana wdrożyć. Dlatego też liczymy na sprzeciw reprezentantów polskiego rządu wobec pomysłów ograniczających prawo własności przedsiębiorców.