Konferencja: „Energia z biomasy wizytówką Województwa Zachodniopomorskiego”

Konferencja odbędzie się w Szczecinie 3 grudnia 2009r. Na konferencji promowany będzie poradnik „Uprawa roślin na potrzeby energetyki”.

Przeodnik został opracowany w ramach projektu PKPP Lewiatan i Ambasady Brytyjskiej: „Promowanie rozwiązań sprzyjających produkcji energii niskoemisyjnej".

Konferencja adresowana jest do potencjalnych dostawców i klientów oraz specjalistów prezentowanych technologii działających w samorządach, administracji państwowej oraz w firmach doradczych przygotowujących projekty. W trakcie konferencji praktycy z firm działających na terenie województwa zachodniopomorskeigo podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie wybranych zagadnień związanych z energetycznym wykorzystaniem biomasy. Omawiane będą tematy dotyczące upraw energetycznych, produkcji biodiesla, brykietu i peletu, funkcjonowania elektrociepłowni i kotłowni na biomasę, energetycznego zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych oraz biogazowni rolniczych i wysypiskowych.

Uczestnikom konferencji zostanie zaprezentowany i przekazany poradnik „Uprawa roślin na potrzeby energetyki” opracowany w ramach projektu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan „Promowanie rozwiązań sprzyjających produkcji energii niskoemisyjnej” finansowanego ze środków brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Strategic Programme Fund Low Carbon High Growth, który promuje rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zachowaniu wysokiego wzrostu gospodarczego. W trakcie konferencji uczestnicy będą mogli także uzyskać informacje o możliwościach pozyskania dotacji w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konferencja ta jest jednocześnie jednym z etapów zaprezentowania i konsolidacji środowiska związanego z energetycznym wykorzystaniem biomasy poczynając od działalności naukowo – badawczej i promocji, poprzez wytwarzanie biomasy, przetwórstwo, magazynowanie, dystrybucję, projektowanie i wykonywanie instalacji, na wytwarzaniu energii kończąc.