Konsultujemy projekt ustawy o usługach płatniczych

Ministerstwo Finansów przekazało nam do konsultacji projekt ustawy o usługach płatniczych wraz z uzasadnieniem. Projekt implementuje do polskiego porządku prawnego Dyrektywę PSD.

Projekt
Uzasadnienie

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu do 6 listopada br. na adres mailowy: progowska@pkpplewiatan.pl