Ruszyła II edycja Polish National Sales Awards

25 listopada 2009 roku, w siedzibie PKPP Lewiatan odbyła się konferencja prasowa inaugurująca II edycję Polish National Sales Awards.

Polish National Sales Awards – Konkurs Profesjonalny Sprzedawca Roku wystartował. Podczas konferencji prasowej inaugurującej II edycję konkursu spotkali się przedstawiciele świata biznesu, polityki i mediów. W spotkaniu wzięli udział m in. dr Chahid Fourali - twórca metodologii PNSA i standardów sprzedaży zaakceptowanych przez rząd brytyjski oraz Ambasador Wielkiej Brytanii – Rick Todd. Ważnym elementem konferencji było upublicznienie przez PricewaterhouseCoopers badań rynku sprzedażowego, powstałego w oparciu o analizę branży w całej Europie.

Spotkanie otworzył gość honorowy Jego Ekscelencja Rick Todd, Ambasador Wielkiej Brytanii. Celem konferencji było podsumowanie I-ej edycji konkursu oraz inauguracja II-ej, a także omówienie obecnej sytuacji rynku sprzedażowego w Polsce i Europie.
II edycja Polish National Sales Awards zawiera w tym roku 12 kategorii sprzedażowych. Ze względu na większe zróżnicowanie całego konkursu, a także zaspokojenie wymogów rynku sprzedażowego, w tym roku dołączyły dwie kolejne – Menadżer branży MLM oraz Menadżer ds. obsługi klienta. Obie kategorie powstały w wyniku debaty naukowej, głębokich analiz sektora sprzedażowego i zapotrzebowania branży. Warto przypomnieć, że adresatami PNSA są wszyscy pracownicy i przedstawiciele działów sprzedaży - ci najmłodsi stażem, top management, jakrównież całe zespoły i trenerzy zajmujący się tą tematyką w codziennej pracy zawodowej.

Tematem części sympozjalnej była obecna sytuacja i analiza rynku sprzedażowego w dobie kryzysu, zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Prezentację tę przedstawił Dyrektor Departamentu Ekonomicznego PKKP Lewiatan – dr Jacek Adamski a w ujęciu całej Europy - Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego PricewaterhouseCoopers - Andrew Friars. Analiza ta zawierała wyniki niepublikowanych do tej pory badań oraz wnioski nt. wolumenu sprzedaży w Europie, potrzeby strategicznego podejścia do sprzedaży w ogóle oraz potrzeby nieustannego szkolenia osób z tego sektora.

Konkurs Polish National Sales Awards jest odpowiedzią na zmiany w strategicznym podejściu do sprzedaży, a zdaniem Elżbiety Pełka, prezes PNSA „Tegoroczna edycja zapowiada się równie fascynująco, choć nie ukrywam, że dotychczasowy wysoki poziom konkursu został jeszcze podwyższony. W wyniku uwag zeszłorocznych uczestników oraz rekomendacji członków Rady Programowej PNSA i Komisji Sędziowskiej nastąpiła modyfikacja procesu zgłoszeniowego. Wypracowana ona została przez PricewaterhouseCoopers, który jest również audytorem konkursu i wspólnie z Zarządem PNSA czuwa nad prawidłowym przebiegiem całego procesu, zapewniając mu wiarygodność i najwyższą jakość w zakresie metodologii i oceny”.