Seminarium: E-usługi - szansą dla przedsiębiorców

Seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „E-usługi – szansą dla przedsiębiorców”
Warszawa, 3 listopada 2009 r. Hotel Radisson SAS, ul. Grzybowska 24, sala „Lato”.
godz. 10:30 – 14:30

Prelegenci: Pan Krzysztof Chełmiński, Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki
i Telekomunikacji;
Pani dr Bożena Skibicka, Prezes Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą.

Rejestracja uczestników – godz. 10.00.

Godz. 10:30 Część I (120 minut)
1. Wykorzystanie e-usług w firmach sektora MMŚP – konieczność czy moda;
2. Czy grozi nam wykluczenie cyfrowe w biznesie?
3. Czym są e-usługi – regulacje prawne;

Ok. godz. 12:00 Przerwa (30 min.)

Godz. 12:30 Część II (90 minut)
1. Jak wykorzystać fundusze unijne – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – oś priorytetowa 8;
2. Doświadczenia praktyczne – jak skutecznie przygotować wniosek – przykłady projektów POIG 8.1 i 8.2;
3. Przykłady e-usług dla firm z sektora MMŚP.

Sesja pytań i odpowiedzi

Godz. 14:30 Zakończenie seminarium

Formularz zgłoszeniowy