Belgijska prezydencja UE organizuje nieformalną Radę ds. Konkurencyjności

Jednym z celów, jakie prezydencja belgijska wyznaczyła sobie na 6-miesięczny okres przewodnictwa w pracach Rady UE było umacnianie wewnętrznego rynku. Realizację celu ma przybliżyć nadchodzące nieformalne spotkanie ministrów państw członkowskich UE odpowiedzialnych za kwestie konkurencyjności.

Na nadchodzące spotkanie, które odbędzie się 30 września 2010 r. belgijska prezydencja wyjątkowo zaprosiła również przedstawicieli świata biznesu - wezmą w nim udział szefowie europejskich przedsiębiorstw, przedstawiciele BUSINESSEUROPE oraz Światowego Forum Gospodarczego (WEF). Podczas seminarium, którego tematem przewodnim będzie konkurencyjność w UE, prezesi firm podejmą z ministrami dyskusję na temat wspierania innowacji i ich zdolności do stymulowania wzrostu, reform rynku pracy, zagadnień ekologicznej gospodarki oraz umacniania wewnętrznego rynku UE.
Biznes polski oraz PKPP Lewiatan reprezentowany będzie przez pana Henryka Liszkę, prezesa firmy Hochtief Polska S.A.