Koszt reformy emerytalnej będzie uwzględniony w długu

Komisja Europejska zaproponowała, aby Polska i inne kraje mogły odliczać od długu i deficytu sektora finansów publicznych pieniądze przekazywane z budżetu do systemu emerytalnego.

„Jeśli nie będziemy musieli zaliczać do deficytu środków przekazywanych do OFE, nasze finanse zyskają oddech, szczególnie w latach 2011-2012, kiedy zadłużenie będzie najwyższe. Ale to nie rozwiąże naszych problemów z narastającym długiem. Nie zwalnia nas też przed koniecznością reformy finansów publicznych" - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

Komisja Europejska ustaliła, że przy ocenie nadmiernego długu będzie brać pod uwagę koszty reform emerytalnych w tych krajach, które je przeprowadziły. W ten sposób częściowo spełniła postulaty dziewięciu państw UE, które z inicjatywy Polski domagały się zmiany statystycznej metodologii liczenia długu, uwzględniającej koszty reform emerytalnych w długu publicznym i deficycie budżetowym. W pierwszym roku Polska mogłaby odliczyć od deficytu 100 proc. sum przekazywanych do OFE, w drugim 80 proc. Po pięciu latach byłoby już to tylko 0,8 proc.

„To rozwiązanie tylko na pięć lat. Tymczasem osiągnięcie równowagi w związku z problemem demograficznym (starzenie się społeczeństwa) zajmie kilkadziesiąt lat. Nowe propozycje Komisji świadczą o tym, że dostrzega coraz bardziej problem zobowiązań wynikających ze starzenia się społeczeństw europejskich. Niewykluczone, że w najbliższych latach kolejne kraje zdecydują się na reformę systemów emerytalnych i wprowadzenie emerytur kapitałowych. Wtedy jest szansa, że KE ponownie zajmie się tym problemem i zgodzi się, aby koszt reformy emerytalnej był już na stałe, a nie na kilka lat, uwzględniany przy ocenie finansów danego państwa i traktowany jako inwestycja, a nie wydatek budżetowy" - dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan