Mniej bezrobotnych w czerwcu

Stopa bezrobocia w czerwcu br. obniżyła się do 11,6 proc. z 11,9 proc. odnotowanych w maju - prognozuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. „W czerwcu ubyło ok. 50 tys. bezrobotnych. Wszystko wskazuje na to, że już jesienią bezrobocie spadnie do ok. 11 proc."- ocenia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„W miesiącach letnich dużo nowych pracowników wchłonie budownictwo, które odrabia zaległości po długiej zimie i klęsce powodzi. W tym okresie tradycyjnie rośnie też popyt na inne prace sezonowe, np. w rolnictwie. To będzie sprzyjało zwiększaniu zatrudnienia. Jeśli jeszcze produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna utrzymają dotychczasową dynamikę wzrostu, to jest szansa, że bezrobocie obniży się jeszcze bardziej. O sytuację na rynku wewnętrznym jestem więc spokojna.
O tym natomiast jakie bezrobocie będziemy mieli na koniec roku zadecyduje sytuacja gospodarcza u naszych partnerów z Unii Europejskiej. Jeżeli uda się tam utrzymać, mimo wysokich deficytów budżetowych i wdrażanych pakietów oszczędnościowych, lekki trend wzrostowy to bezrobocie w końcu roku będzie dalej spadać. Więcej towarów bowiem sprzedadzą na rynkach unijnych nasi eksporterzy, a co za tym idzie będą zatrudniać nowych pracowników. Eksporterom sprzyja też osłabienie euro do dolara, bo oznacza zwiększenie eksportu, np. Niemiec, w którym mają udział polskie firmy jako dostawcy różnych komponentów" - dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan