Najbardziej innowacyjne firmy w Polsce poznamy w styczniu 2011 roku

Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce „Kamerton Innowacyjności 2010", który przygotowuje PKPP Lewiatan wraz z BRE Bankiem przy współpracy Dun and Bradstreet zostanie opublikowany w styczniu 2011 roku. Jest to spowodowane trwającym jeszcze audytem wyników rankingu.

Efektem cyklicznego programu badawczego nad innowacyjnością polskiej gospodarki będzie wyłonienie zwycięzców w czterech głównych kategoriach: najbardziej innowacyjnej mikrofirmy, najbardziej innowacyjnego małego przedsiębiorstwa, średniej i dużej firmy. Dodatkowo nagrodzone zostaną firmy, które wyróżniają się ze względu na osiągnięcia w poszczególnych rodzajach innowacyjności - produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej. Docenione zostaną też przedsiębiorstwa, które wdrożyły innowacyjne rozwiązania przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Zwycięzcom rankingu tradycyjnie wręczone zostaną Kamertony Innowacyjności.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan