Nowy system opłat za składowanie odpadów


Od przyszłego roku wejdzie w życie nowy, uproszczony system opłat za składowanie odpadów. Będą obowiązywały tylko cztery stawki. PKPP Lewiatan popiera to rozwiązanie, bo ograniczy możliwości manipulacji klasyfikacją odpadów w celu zaniżania opłat.

PKPP Lewiatan z zadowoleniem przyjęła nowe stanowisko Ministerstwa Środowiska odnośnie sposobu naliczania opłat za umieszczenie odpadów na składowisku. Projekt rozporządzenia upraszcza postępowanie oraz ogranicza możliwości manipulowania przez firmy klasyfikacją odpadów, tak aby uiszczać niższe opłaty. Oznacza to jednak w zależności od rodzaju odpadu podniesienie, jak i obniżenie jednostkowego kosztu składowania względem stawek obowiązujących obecnie.

Proponowane w projekcie zmiany spowodują poważne konsekwencje ekonomiczne dla niektórych przedsiębiorców. Najlepszym tego przykładem jest znaczne podniesienie stawki opłat dla fosfogipsów, czyli odpadów powstałych przy produkcji kwasu fosforowego. Biorąc pod uwagę, że nie ma skutecznych metod wykorzystania gospodarczego fosfogipsu, odpady te są w zasadzie całkowicie składowane. Na skutek zmian w systemie opłat koszt ich składowania wzrośnie prawie trzykrotnie, co w praktyce zatrzyma produkcję kwasu fosforowego w Polsce. Dlatego też Lewiatan przedstawiła Ministerstwu Środowiska propozycję zmian klasyfikacji fosfogipsów, która nie będzie burzyła nowego systemu, a jednocześnie pozwoli na utrzymanie produkcji kwasu fosforowego.

Z drugiej strony projekt rozporządzenia znacząco obniża stawki opłat za składowanie m.in. kilku rodzajów wysokokalorycznych odpadów (np. tworzyw sztucznych, tekstyliów, rozpuszczalników, olejów) stosowanych jako składniki wzbogacające paliwa alternatywne. To może z kolei doprowadzić do niekorzystnych z punktu widzenia środowiska zmian, gdyż stwarza zachęty ekonomiczne dla przedsiębiorców do umieszczania odpadów na składowiskach zamiast ich ponownego wykorzystania.

Zdaniem PKPP Lewiatan dla dalszego rozwoju infrastruktury w zakresie gospodarowania odpadami, wskazane byłoby także określenie stawek opłat na lata 2012-2015. Firmy miałyby szansę przeprowadzenia analizy opłacalności przyszłych inwestycji. Oczekiwanie z publikacją stawek na kolejny akt normatywny wydaje się w tym przypadku działaniem nieuzasadnionym.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan