Posiedzenie Rady Rynku Pracy

21-22 września br. w Jachrance spotyka się Rada Rynku Pracy na posiedzeniu wyjazdowym, w ramach projektu „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem spotkania jest wypracowanie rozwiązań dla wsparcia i zachęt do wzajemnej współpracy przedsiębiorców i edukacji oraz dla zwiększenia udziału biznesu w dopasowaniu edukacji do potrzeb rynku pracy.

Spotkanie będzie mieć charakter warsztatowy, na którym całościowe wyniki badań z projektu będą pogłębiane i rozwijane w formie rekomendacji pracodawców do zmian w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego. Liczymy na aktywność i kreatywność naszych członków.

Posiedzenie jest pierwszym etapem konsultacji rekomendacji płynących z projektu, po to, aby były najbardziej kompleksowe i reprezentatywne dla środowiska biznesu. Dzięki temu będą mieć większą szansę na realizację.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 17 września 2010 r.