Przedsiębiorcy u prezydenta RP

"Polsce niezbędna jest kompleksowa reforma systemu stanowienia prawa. Szczególny nacisk należy położyć na wzmocnienie konsultacji społecznych oraz zwiększenie roli oceny skutków regulacji i ich kosztów w procesie stanowienia prawa" - powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan w czasie spotkania przedstawicieli organizacji przedsiębiorców z prezydentem Bronisławem Komorowskim.

 Fot. Kancelaria prezydenta RP

Prezydent Lewiatana zaapelowała do Bronisława Komorowskiego o wsparcie reformy tworzenia prawa w Polsce. „Obecnie mamy do czynienia z nadmierną liczbą przepisów prawa. W 2009 roku uchwalono 243 ustawy oraz przyjęto ponad 1400 rozporządzeń. Projekty aktów prawnych przygotowywane są często na bazie populistycznych decyzji politycznych, bez przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych i przygotowania rzetelnych analiz wskazujących na korzyści projektowanych regulacji oraz ich koszty. Nie bada się projektów aktów prawnych, ani nie przeprowadza okresowych przeglądów obowiązującego prawa pod kątem istniejących barier - dodała Henryka Bochniarz.

W czasie spotkania z prezydentem przedsiębiorcy wyrazili zaniepokojenie wzrostem zadłużenia państwa, bo to grozi podniesieniem podatków. Narzekali na niestabilność i niejasność przepisów, a także na niską sprawność instytucji publicznych oraz brak promocji Polski za granicą.

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że nie będzie wyręczał rządu, ale gotów jest dyskutować z partnerami społecznymi, żeby wypracować rozwiązania, które wspomogą wzrost gospodarczy.
W spotkaniu z prezydentem wzięło udział osiem organizacji biznesowych, m.in. PKPP Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan