Rekordowy wzrost na rynku pracy tymczasowej

Pracodawcy coraz chętniej korzystają z pracowników tymczasowych. W pierwszej połowie br. obroty agencji zatrudnienia, zrzeszonych w Polskim Forum HR, które jest członkiem PKPP Lewiatan, wyniosły 758 mln zł i były o 53 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Znakomita większość obrotów, czyli 704 mln zł, pochodziła ze sprzedaży pracy tymczasowej. Z rekrutacji i selekcji w kraju pochodziło 13 mln zł, a z delegowania pracowników do pracy za granicą 26 mln zł.

„Praca tymczasowa jest zjawiskiem dość młodym na polskim rynku pracy. Pierwsze regulacje weszły w życie w 2004 roku i od tamtej pory rynek dynamicznie rośnie, chociaż tempo wzrostu osłabiło spowolnienie gospodarcze. Dane za pierwszą połowę roku wskazują, że sytuacja się ustabilizowała i agencje zatrudnienia odrabiają starty"- mówi Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

W pierwszym półroczu 2010 r. agencje zrzeszone w Polskim Forum HR zatrudniły prawie 120 tys. osób, a przeliczając tę liczbę na pełne etaty codziennie w pełnym wymiarze godzin dla agencji pracowało blisko 40 tys. osób. 62 proc. zatrudnionych pracowników tymczasowych stanowili mężczyźni. Przeważały osoby młode do 26 lat. Pracownicy po 50-tym roku życia stanowili 6 proc. wszystkich zatrudnionych.

„Pracodawcy coraz częściej zatrudniają pracowników tymczasowych. Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która weszła w życie w styczniu br. usunęła kilka barier krępujących rozwój rynku. W uchwaleniu nowych przepisów duży udział miał Lewiatan - mówi Grażyna Spytek-Bandurska, wicedyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.
Polskie Forum HR jest członkiem PKPP Lewiatan, zrzesza 18 agencji zatrudnienia i reprezentuje 40 proc. rynku pracy tymczasowej.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan