US Business Council w Lewiatanie

20-osobowa misja US-Polish Business Council, kierowana przez Prezydenta Erica Stewarda odwiedziła 19 października 2010 r. PKPP Lewiatan. Robocze śniadanie odbyło się z udziałem Macieja Filipkowskiego, Wiceprezydentem Lewiatana oraz Dyrektorem Generalnym Dell Polska wraz z grupą polskich przedsiębiorców. W skład delegacji amerykańskiej wchodzili przedstawiciele firm takich jak: Boeing, Chevron, ConocoPhilips, ExxonMobil, Fluor, Interantional Paper, Marathon Oil, Raytheon, Smithfield, Timken, US Steel, Westinghous.

Podczas spotkania Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Głowna Ekonomistka PKPP Lewiatan oraz członkini Rady Gospodarczej przy Premierze R.P., przedstawiła ocenę bieżącej sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce oraz prognozy rozwoju w 2010 i następnym roku. Chociaż wygląda na to, że Polska utrzyma swój status jednego z najszybciej rosnących krajów Europy także w 2010, gromadzą się rosnące problemy dotyczące finansów publicznych. Rozwiązanie wybrane przez rząd, zakładające m.in. podwyżki podatków VAT, będzie miało negatywny wpływ na biznes.

Uczestnicy śniadania wyrazili przekonanie, że Polska pozostaje terenem wielkich możliwości dla ekspansji gospodarczej w licznych dziedzinach. W szczególności chodzi o energetykę, reprezentowana przez większość amerykańskich firm z US-Polish Business Council. Energetyka.

Jednocześnie wskazywano wciąż utrzymujące się przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce: nieprzystające do potrzeb regulacje w sferze zamówień publicznych, niedostateczne funkcjonowanie PPP, pomimo obowiązywania niezłej ustawy, ograniczenia w wykorzystywaniu funduszy unijnych m.in. na rzecz projektów w ramach PPP (ale jednocześnie zbyt łatwe finansowanie projektów w przedsiębiorstwach, niekoniecznie związanych ze wspieraniem innowacyjności), a wreszcie - odwieczne bariery infrastrukturalne w gospodarce polskiej, szczególnie w drogownictwie.