Wyższa akcyza na papierosy!

Założenia do projektu ustawy o podatku akcyzowym na wyroby tytoniowe z dn. 21 lipca 2010 r., przygotowane przez Ministerstwo Finansów na Radę Ministrów są niespójne.

Mogą w przyszłości rodzić poważne konsekwencje wynikające z braku efektywności proponowanych rozwiązań.

Rada Ministrów 31 sierpnia br. przyjęła projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zasadniczym celem projektu jest implementacja postanowień dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanych od wyrobów tytoniowych oraz dyrektywę 2008/118/WE. Przygotowując nowe założenia Ministerstwo Finansów w nieprecyzyjny i mylący sposób podało skalę podwyżki akcyzy. Według resortu akcyza wzrośnie o 4%, podczas gdy de facto stawka akcyzy wzrośnie o 7,5%.

Skala podwyżki akcyzy
Ministerstwo Finansów zmieniło pierwotne założenia do ustawy w kwestii skali podwyżki akcyzy. W dokumencie z 31 marca 2010 r. zaproponowało podwyżkę stawki kwotowej o 1,8% (ze 146,83 zł do 149,59 zł za 1000 papierosów). W konsultacjach branża tytoniowa wyraziła poparcie dla takiego poziomu i formy podwyżki. W dokumencie z 21 lipca 2010 r. MF znacznie podwyższyło proponowaną stawkę kwotową akcyzy ze 146,83 zł do 157,90 zł, co oznacza wzrost o 7,5%. Ten poziom podwyżki nie był już konsultowany z branżą.

W oficjalnych wypowiedziach resort nie informuje jednak opinii publicznej i rządu o podwyżce 7,5%, ale o ogólnej podwyżce 4%. Według Ministerstwa podwyższenie stawki kwotowej akcyzy o 7,5% przełoży się na ogólny wzrost obciążenia akcyzowego średniej ceny o 4%. Przyjmowana do wyliczeń średnia cena jest jednak zaniżona w stosunku do faktycznych cen rynkowych - 8,28 zł wobec faktycznych 8,90 zł. Biorąc do wyliczeń cenę 8,90 zł, obciążenie ogólne nową akcyzą wzrośnie o ponad 7%, a nie 4% jak wylicza Ministerstwo.

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że nadmierne podwyżki akcyzy nie przynoszą dodatkowych wpływów budżetowych (np. w 2006 r., mimo kilkunastoprocentowej podwyżki akcyzy na papierosy, do budżetu wpłynęło o 500 mln zł mniej niż zakładano, podobnie w 2008 r. - do budżetu trafiło o 1,4 mld zł mniej z akcyzy od wyrobów tytoniowych). Z doświadczeń ubiegłych lat wynika więc, że przyjęcie proponowanej przez MF podwyżki nie gwarantuje zwiększenia wpływów budżetowych, za to z całą pewnością grozi dewastacją rynku tytoniowego w Polsce.

MF mogłoby zastosować niższą podwyżkę akcyzy na papierosy, a zamiast tego użyć innych narzędzi generowania dodatkowych wpływów m.in. zaostrzenie walki z szarą strefą.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan