Żegnajcie papierowe recepty

Być może już za trzy lata znikną papierowe recepty, gdyż zastąpią je e-recepty wypełniane przez lekarzy w komputerze.

Jeszcze w tym roku zostanie przetestowany prototyp takiej recepty. „Nowy system pozwoli lepiej kontrolować wypisywanie leków przez lekarzy" - ocenia Wojciech Kuźmierkiewicz, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, członek Rady Głównej PKPP Lewiatan.

E-recepty wyeliminują błędy, które pojawiają się przy wypisywaniu przez lekarza nazwy leku czy wielkości opakowania. Wykluczą także pomyłki przy odczytywaniu nazwy leku przez farmaceutę. Teraz jeśli mamy źle wypisaną receptę, to nie wykupimy leku w aptece. Ponownie musimy wrócić do lekarza, który najczęściej wystawia nową receptę. Zdaniem PKPP Lewiatan nowy system recept elektronicznych powinien koniecznie zawierać tzw. receptariusz, czyli przysłowiowy przewodnik po wszystkich lekach. Lekarz po otwarciu w komputerze e-karty pacjenta wypisze receptę korzystając właśnie z receptariusza.

„Pozwoli on lepiej kontrolować jakie leki ordynują lekarze na różne choroby. Przewodnik będzie zawierał wykaz leków i informacji przy jakiej chorobie powinny być stosowane. Aby system funkcjonował sprawnie lekarz musi jednak wiedzieć, jakie wcześniej leki pacjent zażywał wcześniej, jakie były mu przepisywane przez innych lekarzy. I to jest kolejny element, który musi uwzględnić nowy system. Dzięki temu uniknie się problemów odlekowych, czyli zażywania przez pacjentów wzajemnie się wykluczających leków. System recept elektronicznych musi również podpowiadać lekarzom wybór pełnowartościowego i najtańszego leku. To bardzo ważne dla pacjentów" - komentuje Wojciech Kuźmierkiewicz.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan