Apel do firm Lewiatana: wspierajmy przedsiębiorczość młodych!

W dniach 15-21 listopada 2010 r. odbędzie się trzecia edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największej globalnej inicjatywy promującej ideę przedsiębiorczości wśród młodzieży. Kampania odbywa się równolegle w 101 państwach, a Polska jest jednym z jej liderów.

Organizatorami polskiej edycji ŚTP jest Komitet Koordynacyjny, w skład którego wchodzą: Forum Młodych PKPP Lewiatan wraz z PKPP Lewiatan, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacja Polska Przedsiębiorcza oraz Fundacja FOR.
W ramach ubiegłorocznej edycji ŚTP na terenie całego kraju odbyło się ok. 750 przedsięwzięć, w których wzięło udział 70 000 uczestników. Liczby te stawiają Polskę bardzo wysoko w rankingach aktywności organizatorów ŚTP.

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest tworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy młodych ludzi i pozwala rozwijać ich kreatywne inicjatywy. Ważne jest, by uwierzyli oni w siebie oraz swoje możliwości i czuli przy tym, że ich pomysły zasługują na uwagę. Podczas tegorocznej edycji ŚTP odbędą się tysiące wydarzeń, które służą realizacji tego celu.

Global Enterpreneurship Week zainicjowali Gordon Brown, były premier Wielkiej Brytanii oraz Carl Schramm, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana.

Zeszłoroczny Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce, podobnie jak pierwsza edycja, składał się z wielu różnorodnych przedsięwzięć. Począwszy od akcji happeningowych mających zwrócić uwagę na potrzebę przedsiębiorczości, takich jak np. marsz przedsiębiorczych w Lublinie czy akcja uwalniania ducha przedsiębiorczości w jednym ze szczecińskich centrów handlowych, poprzez wielką liczbę profesjonalnych szkoleń, wykładów i warsztatów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, aż po wieczorne imprezy, które akcentowały korzyści płynące z postaw przedsiębiorczych. Działania te zostaną powtórzone w tym roku. Ponadto w ofercie tegorocznego ŚTP znajdą się również spotkania z praktykami biznesu.

Najbardziej masowy charakter będzie miał projekt „Otwarta Firma", który już po raz trzeci koordynuje Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W ub. roku uczestniczyło w niej 61,6 tys. uczniów z 472 szkół, którzy odwiedzili 1,2 tys. przedsiębiorstw, by przyjrzeć się ich działalności i zrozumieć, na czym polega istota biznesu. Dla przedsiębiorców projekt ten jest znakomitą okazją do zbudowania pozytywnego wizerunku wśród młodzieży oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoły natomiast zyskują możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Więcej szczegółowych informacji dotyczących tego projektu można znaleźć na stronie www.otwarta-firma.junior.org.pl
 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jest organizowany przez licznych partnerów tworzących swoisty ruch społeczny. Łączy ich wspólna idea, ale każdy samodzielnie wymyśla i organizuje projekty, które ją wspierają. Apelujemy do firm Lewiatana, by włączyły się do tej akcji.

Kontakt:
Adam Organiszczak, Przewodniczący FM PKPP Lewiatan
tel.: 792 880 522
e-mial: adam.organiszczak@fmlewiatan.pl