Bliżej do strefy euro, reforma finansów publicznych nadal aktualna

„Wstępne porozumienie, które osiągnęła Polska z Komisją Europejską w sprawie OFE, przybliża nas do spełnienia kryteriów członkostwa w strefie euro, ale nie rozwiązuje żadnego z problemów związanych ze stanem finansów publicznych" - mówi Jacek Adamski, dyrektor departamentu ekonomicznego PKPP Lewiatan.

„Eurostat nie zmieni statystyki liczenia długu publicznego, a progi ostrożnościowe zapisane w ustawie o finansach publicznych pozostaną na tym samym poziomie, chyba że rząd ją znowelizuje. Nie zmniejszą się również potrzeby pożyczkowe państwa. Z punktu widzenia rzeczywistego zadłużenia kraju i funkcjonowania systemu emerytalnego nic się więc nie zmieni. Polska nadal musi szukać nowych rozwiązań.

Natomiast złagodzenie wysokości długu publicznego w stosunku do PKB i wielkości deficytu budżetowego wobec państw, które przeprowadzają reformy emerytalne, na pewno ułatwi im spełnienie kryteriów niezbędnych do przystąpienia do strefy euro" - dodaje Jacek Adamski.

PKPP Lewiatan uważa, że likwidacja lub ograniczenie emerytur kapitałowych, nie uzdrowi finansów publicznych. Zamiast demontować nowy system emerytalny powinniśmy skorzystać ze zgromadzonych przez 11 lat doświadczeń i wprowadzić regulacje, które ułatwią funduszom emerytalnym pomnażanie gromadzonego przez nas na emeryturę kapitału, powinniśmy poszerzyć możliwości inwestowania OFE i ściślej powiązać wynagrodzenie za zarządzanie z wynikami OFE.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan